Jammerbugt Kommune (23 Of 26)

Karrieremuligheder

Jammerbugt Kommune (11 Of 26)

Dine karrieremuligheder i Jammerbugt Kommune

Når du afslutter din uddannelse kan du vælge at gå ad flere forskellige veje. Dine karrieremuligheder er gode i Jammerbugt Kommune, idet størstedelen af vores elever fastansættes efter endt uddannelse. 

Karrieremæssigt er der flere veje at gå, og det samme gælder uddannelsesmæssigt. Når du er færdiguddannet Social- og sundhedshjælper har du mulighed for at læse videre. Eksempelvis som Social- og sundhedsassistent eller på en akademiuddannelse. Mulighederne stopper ikke her, for efter endt uddannelse som Social- og sundhedsassistent kan du yderligere uddanne dig til fysioterapeut, sygeplejerske eller jordemoder. 

Ud over karriere- og uddannelsesmuligheder vil du også kunne varetage forskellige jobs efter endt uddannelse som enten Social- og sundhedshjælper eller Social- og sundhedsassistent. Det kan være som vejleder og leder inden for kommunens ældrecentre, hjemmeplejen, lægepraksis, sygehus og i socialpsykiatrien.

Jammerbugt Kommune (1 Of 26)

Et sammenhængende uddannelsesforløb 

I Jammerbugt Kommune tror vi på, at du kan være med til at gøre en forskel. Derfor investerer vi i dig allerede fra begyndelsen. De fleste af vores elever ansættes derfor i et sammenhængende uddannelsesforløb.

Det betyder for dig, at du ansættes allerede fra grundforløbets begyndelse, og under hovedforløbet. Du får derfor løn under hele din uddannelse. 

Ansøg nu

Vil du være med til at gøre en forskel hver dag? For borgere, kolleger og dig selv. Tag første skridt i dag, og ansøg om at blive SOSU elev i Jammerbugt Kommune.

Se ledige stillinger